Google Earth

موسسه پژوهشی سایه، به عنوان یک موسسه ایرانی که بر روی خورشید گرفتگی و اثرات آن بر روی موجودات و پدیده های سطح کره زمین تحقیق میکند، برنامه ریزی و سازماندهی رصد علمی خورشید گرفتگی سال 2008 را در بهترین نقطه یعنی شمالگان، به منظور تهیه فیلم و عکسبرداری در دستور کار خود قرار داده است. رصد، فیلمبرداری و عکسبرداری در طول یک سفر 17 روزه بینظیر که TravelQuest و مجله Sky & Telescope با همکاری  Quark Expeditions مجریان آن میباشند و از شهر هلسینکی فنلاند در تاریخ 30 تیرماه 1387 آغاز و در تاریخ 14 مردادماه 1387 در همان شهر هلسینکی پایان می یابد، انجام خواهد شد. حمید جدیری خداشناس، مدیر موسسه و تیم همراهش، که در زمینه رصد، عکس و فیلمبرداری با تجهیزات بسیار پیشرفته مهارت دارند، به این سفر پژوهشی خواهند پیوست ...